Høns og kaniner på Nørrebro

En ny spændende verden med grønne oplevelser er ved at udforme sig på Indre Nørrebro. ByOasen, som projektet hedder, vil skabe en bynaturpark og en bybondegård i “De Gamles By” – en park på 50.000 m2, der ligger omkring og imellem bygningerne for plejehjem og børnehaver.

Projektet, som udvikles og administreres af Miljøpunkt Nørrebro, har allerede været i gang for et stykke tid, hvor der løbende er kommet nye spændende tiltag: bl.a. små kolonihaver og et væksthus, som også fungerer som forsamlingslokale. Og her fornyeligt kom der så en indhegningen og et par små huse for høns og kaniner.

Sammen med hønsenes og kaninernes ankomst, gik projektet ind i en ny fase, hvor der blev dannet en foreningen – ByOasens Venner – hvis opgaver er at mobilisere frivillige kræfter til at passe dyrene, arrangere temaaktiviteter, komme med udviklingsideer samt på forskellige måder udbrede information om ByOasen til både medlemmerne og omverdenen nært og fjernt.

Jeg blev valgt som formand for den nydannede forening. En rigtig spændende opgave – men også et stort ansvar, som jeg prøver at gøre mit bedste for at leve op til.